• Sporządzamy ewidencję czasu pracy kierowców,
 • Przeprowadzamy comiesięczne analizy, raporty i zestawienia zgodnie z danymi zapisanymi na wykresówkach, tachografie cyfrowym oraz karcie kierowcy,
 • Przedstawiamy raport wykroczeń kierowców,
 • Uświadamiamy kierowców o konieczności realizowania zaleceń zgodnych z przepisami prawa,
 • Skorzystasz z wsparcia profesjonalistów (byłych pracowników ITD),
 • Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów uzyskanych od przedsiębiorcy

Naszym celem jest odciążenie z przewoźników problemu, jakim jest prawidłowe rozliczanie czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców pod kątem ewentualnych kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze działania pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas przedsiębiorcy ale także pieniądze z tytułu uniknięcia dotkliwych kar finansowych oraz coraz częstszych roszczeń kierowców z tytułu nieprawidłowo wypłaconych wynagrodzeń. Korzystamy z oprogramowania rekomendowanego przez ITD oraz PIP.

 • Analiza i rozliczenie czasu pracy kierowcy zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • Sporządzenie ewidencji czasu pracy kierowców wymaganej przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Sporządzenie ewidencji czasu pracy dla kierowców samozatrudnionych,
 • Przygotowanie raportu kontrolnego ITD,
 • Szkolenia ze stosowania przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006,
 • Szkolenia z zakresu obsługi tachografów analogowych i cyfrowych,
 • Rozliczenie nadgodzin, dyżurów i pracy w godzinach nocnych,
 • Doradztwo z zakresu przepisów związanych z czasem pracy kierowców,
 • Konsultacje telefoniczne z przedsiębiorcą oraz kierowcami w celu eliminowania naruszeń odnośnie czasu pracy kierowców,
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Przykładowe Raporty