Korzystamy z oprogramowania rekomendowanego przez ITD oraz PIP.

 • Ewidencja czasu pracy kierowcy
 • Analiza zapisów tachografu, wykresówek
 • Raport wykroczeń
 • Szkolenia i kursy

Skorzystasz z wsparcia profesjonalistów (byłych pracowników ITD).

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów uzyskanych od przedsiębiorcy.

Firma Transportowa musi prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Oferujemy usługę w zakresie kompleksowego prowadzenia rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych z wykorzystaniem licencjonowanych programów informatycznych wykorzystywanych przez instytucje kontrolne.

Zastosowanie nowoczesnego urządzenia oraz oprogramowania daje Państwu gwarancję wysokiej dokładności odczytów z wykresówek oraz szybkiego czasu wykonania usługi. Prowadzona przez nas ewidencja czasu pracy kierowców pozwala na bieżąco reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców a przedsiębiorstwu transportowemu zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz pozwala uniknąć wysokich kar pieniężnych nakładanych przez organy kontroli państwowej.

Podstawowy zakres usługi obejmuje:

 • Analizę czasu pracy i odpoczynku kierowców pod kątem obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych tj. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Kodeksu Pracy
 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w myśl art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o czasie pracy kierowców, tj.:
  • skanowanie wykresówek lub odczyt danych z plików kart kierowców i pamięci tachografów pojazdów;
  • raporty miesięczne kierowców z zapisów na wykresówkach lub z kart kierowców (okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych);
  • sporządzanie wykazów przekroczeń kierowców w stosunku do dopuszczalnych norm okresów prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu pojazdów, odpoczynków dziennych i tygodniowych w myśl przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 • Grupujemy tarczki tachografów wg kierowców;
  • Na podstawie dokonanej analizy wykresówek jak i kart kierowców tachografów cyfrowych oraz zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa doradzamy w zakresie optymalnych warunków zatrudniania kierowców zawodowych.
  • Sporządzanie zestawień przewidywanych wysokości sankcji zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za popełnione wykroczenia kierowców;
  • Sporządzanie wykazu brakujących danych czy braków w wykresówkach;

Jak to działa?

Dla firm transportowych prowadzimy rozliczanie i ewidencję czasu pracy kierowców z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz licencjonowane oprogramowanie w najnowszych wersjach wspomagające rozliczanie czasu pracy oraz czytniki kart kierowców i skanery wykresówek.

Na podstawie tarcz tacho i/lub plików cyfrowych z kart kierowców (na życzenie klienta pobieramy dane z kart kierowców i pamięci tachografów cyfrowych) oraz dodatkowej dokumentacji odnoszącej się do czasu pracy kierowcy wykonujemy raporty zgodne wymogami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Inspekcji Transportu Drogowego (ITD)

Przygotowana ewidencja czasu pracy kierowcy na podstawie odnośnych przepisów kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców zawiera m.in. wyliczania czasu pracy, godzin nocnych, godzin pracy w niedziele i święta, nadgodzin 50% i 100%, dyżurów 50% i 100%, odbiory, nieobecności.

Analiza danych pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 zawiera wykaz naruszeń wraz z odpowiadającymi im wysokościami mandatów nakładanych na przedsiębiorcę przez ITD.

Raporty mogą być przygotowane w formie papierowej lub formie plików pdf zgrywanych na CD lub wysyłanych email.

Przykładowe Raporty